Otvoren novi objekat

KINDERGARTEN u Karađorđevoj 14. Dođite i posetite nas na novoj lokaciji.