Program

Vaspitno-obrazovni rad u našoj ustanovi odvija se prevashodno prema važećim Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odobrenim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Godine uzleta! Takođe, prožet je elementima Mensa, Montesori i Algo programa za koje su vaspitači prošli i adekvatne obuke.

Program u našem vrtiću nastaje zajedničkim učestvovanjem dece, odraslih i roditelja, u prostoru koji je inspirativan za dete. U takvom okruženju dete može da istražuje, da se igra, da promišlja, da sarađuje sa drugima i upoznaje svet oko sebe.

Deca uče da budu samostalna, da se snalaze u različitim situacijama, da preuzimaju odgovornost, da prihvataju druge i da budu prihvaćena. Podstičemo ih da primećuju svet oko sebe, da uočavaju detalje, da postavljaju pitanja i tragaju za odgovorima, negujući na taj način funkcionalno znanje.
Deca učešćem u zajednici vršnjaka, vrtića i lokalnoj zajednici uče da budu odgovorna prema sebi, drugima i okruženju kao i da doprinose istim tim zajednicama u koje su uključena.
Saradnja sa porodicom, saradnja sa školom, saradnja sa društvenom zajednicom ( društvene organizacije, stručne i kulturne institucije) obezbeđuju deci uspešan prelazak iz predškolskog vaspitanja i obrazovanja u društveno vaspitanje.

S obzirom na to da smo mi englesko-srpski vrtić, veliku važnost pridajemo tome da deca upoznaju različite kulture i stiču znanja iz različitih oblasti, razvijaju različite vrste početne pismenosti i kreativne načine na koji prerađuju svoje doživljaje, mišljenja, ideje i saznanja.
Usmereni smo na dugoročne ciljeve u vaspitanju i obrazovanju, kao što su otvorenost, radoznalost, otpornost, istrajnost, poverenje u sebe kao sposobnog učesnika procesa učenja, čime se postavljaju temelji razvijanja obrazovnih kompetencija i dete najbolje priprema za školu, od momenta upisa u vrtić.


JEDINA SMO USTANOVA U SRBIJI KOJA TAKOĐE IMA SOPSTVENI BILINGVALNI ENGLESKO-SRPSKI PROGRAM PRIZNAT OD ZAVODA ZA UNAPREĐENjE OBRAZOVANjA I VASPITANjA REPUBLIKE SRBIJE KAO I OD POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE-NACIONALNE ZAJEDNICE.